Våre siste nyheter

T141

Vi startar kurs T141 ( 50-kasse) tysdag 26.mars. NB: Dette er siste kurs før sommarferien

Les mer

Om trafikkskolen

Styrk Hofslundsengen starta med køyreopplæring i 1936. Han fekk godkjenning frå politiet i 1938 som dermed blir det offisielle skipingsåret. Me er dermed ein av landets eldste trafikkskular.
Den første bilen var ein Overland Whippet 1928 modell. Det er ein slik me har i logoen vår.
Det er no andre og tredje generasjon Hofslundsengen som driv skulen.
Me har lærarar med lang erfaring innan trafikkopplæring samstundes som me også har relativt nyutdanna folk som har komme med nye impulsar.
Me er stolte av yrket vårt og hovudmålet er å gjera deg til ein trygg og sikker førar. Me vil at du skal vera best mogeleg rusta til å fortsetja læringa på eigenhand når du har fått førarkortet.

Følg oss på sosiale medier!

Hofslundsengen Trafikkskule AS på Facebook

Priser opplæring

Kjøretime

Kjøretime

680 kr

Trinnvurdering trinn 2

680 kr

Trinnvurdering trinn 3

680 kr

Sikkerheitskurs på øvingsbane eks. baneleie

3 500 kr

Sikkerhetskurs på veg

8 500 kr

Leige bil førerprøve

2 100 kr

Annet

Baneleie sikkerheitskurs øvingsbane

1 240 kr

Kommende aktiviteter

Tema 1 og 2 (T141)

26. mars / Kontoret Fossetunet 4 / 2.400 kr

Ta kontakt

Adresse